Regulament promotii de weekend

 

Art. 1. Organizatorul

Organizatorul promotiei este S.C. Squad Store S.R.L. cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Avram Iancu 492-500, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J12/3553/2014, Cod de inregistrare fiscala RO 33913823, telefon: 0771676134, reprezentata prin Popa Horatiu, in calitate de Administrator.

Art. 2. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa persoane fizice sau juridice, avand varsta de cel putin 18 ani la data desfasurarii campaniei.

Art. 3. Procedura de participare la promotie

In perioada promotiei vor fi disponibile pentru achizitionare 10 arme de airsoft, in limita stocului disponibil. Pentru fiecare arma achizitionata, cumparatorul va primi un contract de garantie de 6 luni.

Promotia se va desfasura conform informatiilor prezentate pe website-ul www.squadstore.ro,  pe Facebook si Instagram. Promotia are o perioada limitata de valabilitate intre 06.11.2020 si 08.11.2020.

Art. 4. Protectia datelor personale

Prin participarea la aceasta promotie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participarea la promotie implica acceptul participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Squad Store in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea companiei noastre. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

Art. 5. Prevederi generale

INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

In orice moment, in cazul in care Organizatorul decide, prezenta campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta.

De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata campaniei. Acest lucru va fi facut public. Oricare dintre actiunile mai sus mentionate va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea pe website-ul www.squadstore.ro cat, pe pagina de Facebook si Instagram a companiei.