Regulament si Cadru Legislativ – in cadrul poligonului de tir Squad Store Sporting

Regulament si cadru legislativ – aplicabil in poligonul de tir Squad Store Sporting, specifica urmatoarele:

Accesul persoanelor in spatiile poligonului de tir Squad Store Sporting este permis doar personalului autorizat Squad Store sau clientilor insotiti de personalul autorizat Squad Store.  Activitatile de tragere se desfasoara doar sub supravegherea  unui instructor al poligonului. La intrarea in poligonul de tragere, persoanele care urmeaza sa efectueze activitati de tragere trebuie sa semneze in registrul de evidenta, pentru a certifica faptul ca au luat la cunostinta  continutul regulamentului de organizare si functionare a poligonului de tragere si se obliga sa respecte prevederile acestuia.

Persoanele care urmeaza sa efectueze activitati de tragere cu alte tipuri de arme decat cele pentru care sunt autorizate sau pe care le au in dotare, trebuie sa urmeze un curs de siguranta in utilizare, efectuat de personalul de specialitate din cadrul poligonului.

In desfasurarea tuturor activitatilor de tragere din spatiul poligonului de tragere Squad Store Sporting este obligatorie folosirea echipamentului de protectie, care consta in ochelari de protectie si casti de protectie.

Accesul in incinta poligonului de tir cu armele in dotarea persoanei este posibil doar in circumstantele in care persoana are permisul de arma aferent armei in posesie,  insotit de autorizatia de a folosi arma intr-un poligon, obtinuta prin cerere de la organul de politie teritorial competent.

Persoanele care au dreptul sa desfasoare activitati de tragere in spatiul poligonului de tir Squad Store Sporting sunt:

 1. Persoanele cu varsta de peste 18 ani, doar in prezenta personalului poligonului, pentru activitati de tragere
 2. Personalul propriu al poligonului.

Sunt interzise in spatiile si camerele poligonului de tir:

 1. Introducerea si consumul de bauturi alcoolice, droguri sau medicamente, ale caror efecte sunt de natura sa afecteze securitatea tragerii, accesul in poligon al persoanelor aflate sub efectul acestor substante sau in stare avansata de oboseala, ori care sufera de o afectiune temporara ce poate genera o stare de pericol in conditiile folosirii armelor si munitiilor,
 2. Introducerea, in perimetrul poligonului, de arme si munitii, care nu sunt autorizate si inregistrate,
 3. Introducerea de arme defecte sau munitii confectionate artizanal,
 4. Accesul persoanelor care dau dovada sau sufera de conditii de labilitate psihica,
 5. Accesul in incinta poligonului cu animale,
 6. Fumatul pe aliniamentul de asteptare si de tragere,
 7. Tragatorului sa se prezinte in poligonul de tragere cu munitia incarcata in incarcatoare, din afara acestuia. Exceptie fac doar persoanele care sunt dotate cu arme de paza si aparare.
 8.  Indreptarea armelor asupra persoanelor, lateral si spre spatele poligonului, indiferent daca sunt sau nu incarcate.
 9. Armamentul nesupravegheat, chiar si pentru intervale scurte de timp,
 10. Simularile de “ochire” sau indreptare a armei catre alte persoane – inclusiv propria persoana – chiar daca arma este descarcata.
 11. Executarea tragerilor, cand personalul de intretinere se afla in campul de tragere (la tinte),
 12. Accesul in zona de tragere si de siguranta a oricarei alte persoane pe timpul executarii tragerilor,
 13. Manipularea sau verificarea armelor in alte zone decat pe aliniamentul de tragere,
 14. Plecarea de pe aliniamentul de tragere cu arma incarcata, neverificata sau cu arma in mana.

In concordanta cu legile:

Legea 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor;

Legea 130/2012  privind regimul armelor si munitiilor cu destinatie civila

Legea 319/2015 modificari si completari la legea 295/2004.

Regulament si cadru legislativ in poligonul de tir Squad Store Sporting Cluj Vivo

Regulament si cadru legislativ in poligonul de tir Squad Store Sporting Cluj Vivo

Cum poti obtine/achizitiona o arma?

Procesul de achizitionare a unei arme necesita o comunicare cu organele de politie locale competente. Categoriile de persoane care pot achizitiona arme letale sunt:

 1. demnitarii, magistratii, diplomatii, militarii si politistii
 2. persoanele prevazute de lege, ce ocupa o functie care presupune exercitiul autoritatii publice
 3. vanatorii
 4. antrenorii de tir si instructorii din poligonul de tragere
 5. sportivii de tir
 6. colectionarii de arme

Persoanele enumerate mai sus trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. au implinit varsta de 18 ani;
 2. dovedesc necesitatea procurarii armelor, in functie de destinatia acestora, prin documente justificative stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
 3. nu au fost condamnate la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 1 an, pentru infractiuni comise cu intentie;
 4. nu sunt invinuiti sau inculpati in cauze penale pentru fapte savarsite cu intentie, pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este mai mare de 1 an;
 5. sunt apti din punct de vedere psihologic si medical si nu sufera de alte afectiuni stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, care ar putea pune in pericol propria viata sau a altora, daca ar detine sau ar folosi arme si munitii;
 6. nu prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor, conform datelor si informatiilor existente la organele competente;
 7. au absolvit un curs de instruire teoretica si practica, organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
 8. nu au savarsit vreuna dintre contraventiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare, detinere sau, dupa caz, port si folosire a armelor;
 9. nu au pierdut, anterior, arme letale, din motive imputabile lor, procurate in conditiile prezentei legi.

 

Cum poti cumpara o arma?

Pentru a achizitiona de la noi orice arma letala trebuie obtinuta, din cadru inspectoratului de politie judetean, o autorizatie pentru a procura o arma letala. Aceasta se obtine depunand la inspectoratul judetean de politie un dosar care sa contina urmatoarele documente:

 1.  cerere tip, model anexa nr. 1 (H.G. 130/2005);
 2.  actul de identitate al solicitantului, original si copie;
 3.  un certificat medical eliberat de o unitate sanitara specializata, cu cel mult 6 luni inaintea depunerii cererii, din care sa rezulte ca nu sufera de una din afectiunile stabilite de Ministerul Sanatatii care fac imposibila autorizarea pentru a detine sau, dupa caz, purta si folosi arme si munitii letale, si este apt sa detina astfel de arme si munitii;
 4.  certificat de cazier judiciar;
 5.  aviz psihologic din care sa rezulte ca solicitantul este apt sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii letale, eliberat cu cel mult 12 luni inaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat in conditiile legii;
 6.  certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretica si practica in domeniul armelor si munitiilor, organizat de o persoana juridica autorizata in acest sens, in original si copie;
 7.  doua fotografii color cu dimensiunea 4×5 cm;
 8.  dovada achitarii taxelor pentru autorizare, prevazute de legislatia in vigoare;

Curs instructaj teoretic si practic

Un curs de pregatire cu o persoana calificata este necesar pentru a obtine un permis de port-arma. Oferim aceste cursuri sub instruire profesionista. Pentru mai multe detalii: CURS DE ARMA